پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت

پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت

اندازه گيري و كنترل كيفيت

فهرست مطالب
فصل اول 8
اندازه گيري1-تاريخچه اندازه گيري در جهان 8
1-تاريخچه اندازه گيري در جهان 9
تعريف اندازه گيري : 10
صحت : 10
رواداري : 11
دقت : 11
تکرارپذيري : 11
دامنه و ميزان تغييرات : 11
خطاي ثابت : 12
خطاي مطلق : 12
تصحيح : 12
منابع خطاي اندازه گيري : 12
خطاهاي ناشي از دستگاه اندازه گيري : 13
خطاهاي ناشي از مشاهده در اندازه گيري : 13
وسايل اندازه گيري : 14
کاربرد برچسبهاي کاليبراسيون 14
– عدم نياز به کاليبراسيون 15
نيازمنديهاي آزمايشگاه دستگاه هاي اندازه گيري دقيق 16
روشنايي : 17
دما : 17
فشار 17
گرد و غبار 18
رطوبت : 18
لرزش : 19
صدا : 19
کنترل امواج مغناطيسي : 19
ساير امکانات : 19
فصل دوم 21
آزمايش سيستمهاي اندازه گيري 21
هدف : کنترل کيفيت ابزار کنترل کيفيت ( ابزار اندازه گيري ) 23
انحراف 29
فصل 2 34
مشکلات : 51
فصل 5 55
اندازه گيري زواياي يک چرخنده مخروطي 55
فصل سوم 57
3-سطح تعيين کيفيت قابل قبول براي عمليات هاي توليدي 62
10-تعيين مشخصات کنترلي در ايستگاه 70
12-تعيين نوع ابزار کنترل براي کنترل مشخصه هاي هر ايستگاه 72
13-طراحي نمودارهاي کنترل و طرحهاي نمونه گيري 73
نمودار پراکندگي 76
تکنولوژي – Technology 77
ابعاد تکنولوژي 77
تکنولوژي کنترل کيفيت 78
لايه بندي و تقسيم بندي فعاليتهاي طرح ريزي واحد کنتل کيفيت 78
طرحريزي واحد کنترل کيفيت 78
فصل چهارم 87
هدف از انجام آزمايش: 88
بررسي نتايج: 95
ماشينهاي اندازه گيري C.M.M 98
دستگاه اندازه گيري سه بعدي 99
دستگاههاي اندازه گيري مختصاتي 100
علل استفاده از دستگاه CMM 101
ساختار ماشين CMM 101
1- راهنماي محور x دستگاه: 103
2- قواي محرکه (موتور الکتريکي) : 104
3- روکش بالشتکها: 105
4- خط‌کشها: 105
5 و6- ستون محور Y دستگاه: 106
7- محور Z دستگاه: 107
8- تجهيزات تعادل محور Z : 108
9- کابين برق: 108
10- کا مپيوتر: 109
11- سيستم حساس (پراپ) Probe system 109
ب- حساسه ليزري: 112
12- سنسورهاي توقف اضطراري: 112
13- کره مبنا: 114
14- سنگ گرانيتي 115
مجموعه ريدرمک digtalreidrout 115
معرفي يک نرم افزار CMM 117
1- اکسل AXEL 117
2- نرم افزار UMESS : 120
3- نرم افزار SAM : 120
4- نرم افزار ACE : 120
5- نرم افزار KUM : 121
6- نرم افزار G-RAM , G-AGE , GON : 121
GEAR MEASURING : 121
SCANING : 122
انواع CMM 124
تنظيم: 126
نکات فني: 126
فندانسيون: 127
نصب و راه اندازي دستگاه CMM 127
فصل اول
اندازه گيري
1-تاريخچه اندازه گيري در جهان
سابقه اندازه گيري به عهد باستان باز مي گردد و مي توان آن را به عنوان يکي از قديمي ترين علوم به حساب آورد .
در اوايل قرن 18 جيمز وات (JAMES WATT) مخترع اسکاتلندي پيشنهاد نمود تا
دانشمندان جهان دور هم جمع شده يک سيستم جهاني واحد براي اندازه گيريها به
وجود آورند . به دنبال اين پيشنهاد گروهي از دانشمندان فرانسوي براي به
وجود آوردن سيستم متريک (METRIC SYS) وارد عمل شدند .
سيستم پايه اي را
که داراي دو استاندارد يکي «متر» براي واحد طول و ديگري «کيلوگرم» براي
وزن بوده ، به وجود آوردند . در اين زمان ثانيه (SECOND) را به عنوان
استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتيگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت
مورد استفاده قرار مي دادند .
در سال 1875 ميلادي دانشمندان و متخصصات
جهان در پاريس براي امضاء قراردادي به نام پيمان جهاني متريک
(INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . اين قرارداد زمينه
را براي ايجاد يک دفتر بين المللي اوزان و مقياسها در سورز (SEVRES)
فرانسه‌ آماده کرد. اين مؤسسه هنوز به عنوان يک منبع و مرجع جهاني
استاندارد پابرجاست .
امروزه سازندگان دستگاههاي مدرن آمريکايي ، دقت
عمل استانداردهاي اصلي خود را که براي کاليبراسيون دستگاه هاي اندازه گيري
خود به کار مي برند ، به استناد دفتر
استانداردهاي ملي (N.B.S)تعيين مي نمايند .
لازم به يادآوري است دستگاه هاي اندازه گيري و آزمون به دلايل گوناگون از
جمله فرسايش ، لقي و ميزان استفاده ، انحرافاتي را نسبت به وضعيت تنظيم شده
قبلي نشان مي دهند .
هدف کاليبراسيون اندازه گيري مقدار انحراف مذکور
در مقايسه با استانداردهاي سطوح بالاتر و همچنين دستگاه در محدوده «تلرانس»
اصلي خود مي باشد .
تعريف اندازه گيري :
اندازه گيري يعني تعيين يک کميت مجهول با استفاده از يک کميت معلوم و يا مجموعه‌اي از عمليات ، با هدف تعيين نمودن تعداد يک کميت .
صحت :
نزديکي نتيجه انداره گيري يک کميت را با ميزان واقعي آن کميت گويند ، اين مقدار به صورت درصدي از ظرفيت کلي دستگاه مي باشد .
رواداري :
حداکثر انحراف يک قطعه ساخته شده از اندازه خاص خودش را گويند .
دقت :
نزديکي ميزان تفاوت نتايج حاصل از چند اندازه گيري متوالي را مشخص مي نمايد . دقت دستگاه دلالت بر صحت دستگاه ندارد .
تکرارپذيري :
نزديکي مقدار خروجيهاي يک دستگاه در شرايطي که مقدار ورودي به دستگاه ،
روش اندازه گيري شخص اندازه گيرنده ، دستگاه اندازه گيري ، محل انجام کار ،
شرايط محيطي يکسان باشد .
دامنه و ميزان تغييرات :
حداقل و حداکثر ظرفيت اندازه گيري يک دستگاه را محدوده آن دستگاه گويند .
خطاي ثابت :
خطايي که به طور ثابت که در تمام مراحل دامنه اندازه گيري با دستگاه همراه
مي باشد که اين خطا با کاليبره کردن دستگاه برطرف خواهد شد.
خطاي مطلق :
نتيجه اندازه گيري يک دستگاه منهاي مقدار واقعي اندازه برداشت شده را گويند .
تصحيح :
مقدار عددي که به نتيجه تصحيح نشده يک اندازه گيري افزوده مي شود تا يک خطاي سيستماتيک فرضي را جبران نمايد ……..

       

لینک دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 19 =