بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها

 بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها

توضیحات :

توربو ماشین ها، بویژه توربین گاز و موتور جت، امروزه نقش به سزایی در زمینه  های مختلف صنعتی، تولید نیرو و کاربردهای هوا و فضا و حمل و نقل هوایی و کاربردهای نظامی پیدا کرده است. در این مقاله که در دو بخش ارائه می شود، سعی شده است که اطلاعاتی در مورد مشخصات کلی این توربو ماشینها و میدانهای جریان موجود در آنها ارائه گردد.

 

فهرست مطالب :
بخش اول : دینامیک سیالات در توربوماشینها              

 • 2-1 مقدمه
 • 3-1 ویژگیهای میدانهای جریان در توربوماشینها
 • 4-1 ویژگیهای اساسی جریان
 • 5-1 جریان در دستگاههای تراکمی
 • 6-1 جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری
 • 7- 1جریان در کمپسورهای سانتریفیوژ
 • 8-1 جریان در سیستمهای انبساطی
 • 9-1 جریان در توربینهای محوری
 • 10-1 جریان در توربینهای شعاعی
 • 11-1 مدلسازی میدانهای جریان توربوماشینها
 • 12-1 مراحل  مختلف مدلسازی مرتبط با فرآیند طراحی
 • 13-1 مدلسازی جریان برای پروسس طراحی ابتدائی
 • 14-1 مدلسازی جریان برای پروسس طراحی جز به جز
 • 15-1 قابلیتهای حیاتی برای تجهیزات آنالیز جریان در توربوماشینها
 • 16-1 مدلسازی فیزیک جریان
 • 17-1 معادلات حاکم و شرایط مرزی
 • 18-1 مدلسازی اغتشاش وانتقال
 • 19-1 تحلیل ناپایداری و اثر متقابل ردیف پره ها
 • 20-1تکنیک های حل عددی
 • 21-1 مدلسازی هندسی
 • 22-1 عملکرد ابزار تحلیلی
 • 23-1 ملاحظات مربوط به قبل و بعد از فرآیند
 • 24-1 انتخاب ابزار تحلیلی
 • 25-1 پیش بینی آینده
 • 26-1 مسیرهای پیش رو در طراحی قطعه
 • 27-1 مسیرهای پیش رو در قابلیتهای مدلسازی
 • 28-1 خلاصه
 • مراجع

بخش دوم : آزمونهای کارآیی توربو ماشینها           

 • 2-2 آزمونهای کارآیی آئرودینامیکی
 • 3-2 اهداف فصل
 • 4-2 طرح کلی بخش
 • 5-2 تست عملکرد اجزا
 • 6-2 تأثیر خصوصیات عملکردی بر روی بازده
 • 7-  2تست عملکرد توربو ماشینها
 • 8-2 روش تحلیل تست
 • 9-2 اطلاعات عملکردی مورد نیاز
 • 10-2 اندازه گیریهای مورد نیاز
 • 11-2 طراحی ابزار و استفاده از آنها
 • 12-2 اندازه گیری فشار کل
 • 13-2 اندازه گیری های فشار استاتیک
 • 14-2 اندازه گیریهای درجه حرارت کل
 • 15-2 بررسی های شعاعی
 • 16-2 Rake های دنباله
 • 17-2 سرعتهای چرخ روتور
 • 18-2 اندازه گیریهای گشتاور
 • 19-2 اندازه گیریهای نرخ جریان جرم
 • 20- 2اندازه گیریهای دینامیکی
 • 21-2 شرایط محیطی
 • 22-2 سخت افزار تست
 • 23-2 ملاحظات طراحی وسایل
 • 24-2 نیازهای وسایل
 • 25-2 ابزارآلات بازده
 • 26-2 اندازه گیریهای فشار
 • 27-2 اندازه گیریهای دما
 • 28-2 اندازه گیریهای زاویه جریان
 • 29-2 روشهای تست و جمع آوری اطلاعات
 • 30-2پیش آزمون
 • 31-2 فعالیت های روزانه قبل از آزمون
 • 32-2 در طی آزمون
 • 33-2 روشهای آزمون
 • 34-2 ارائه اطلاعات
 • 35-2 تحلیل و کاهش اطلاعات
 • 36-2 دبی اصلاح شده
 • 37-2 سرعت اصلاح شده
 • 38-2 پارامترهای بازده
 • 39-2 ارائه اطلاعات
 • 40-2 نقشه های کارآیی
 • 41-2 مشخص کردن حاشیه استال (stall margin)
 • مراجع

 

◊ این پروژه با فرمت Word در 180 صفحه ارایه شده و قابل ویرایش است.

             

لینک دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − چهار =